tannhjul

Daglig leder

Avdelingsleder bil

Jern og Metallomsetning AS

Jern og Metallomsetning AS ble etablert 20. August 1958 i Larvik i Vestfold, ved kjøp av skraphandlerfirmaet Jakob Håkestad. Den gang holdt firmaet til i Olavsgate i Larvik, der det var handel med filler, flasker og forskjellige metaller og jern.

Historiske fakta om vårt bilopphuggeri

  • I 1976/77 kjøpte vi tomt av Larvik kommune og flyttet til Sagveien 1, øya Industrområde. Her har det hele utviklet seg med jernskrap og metaller.
  • I 1978 ble vi godkjent som autorisert oppsamlingsplass/bilopphuggeri for bilvrak og tar i mot biler for kondemnering. I dag består firmaet av to avdelinger; jernavdelingen og bilavdelingen.
  • Vi disponerer ca 8 mål tomt, og har jernskrap og metaller som hovedbeskjeftigelse.
  • Vår bedrift er medlem av Norsk Returmetallforening og Norges Biloppsamleres Forening. Vi følger dermed foreningenes strenge krav til retningslinjer og miljø .
  • Bedriften ble sertifisert til NS-EN ISO 14001 i august 2004.
  • Bedriften sysselsetter i dag 10 ansatte. Våre eiere består av Metallco AS og Stena Recycling AS.

Om du har spørsmål om vraking av bil, kjøp og salg av metall eller annet er det bare å ta kontakt med oss. Velkommen til vårt bilopphuggeri i Larvik i Vestfold.