Ansatte i jernavdelingen

Håvard Løndal

Håvard Løndal

Daglig leder

Anne-Mari O. Bergene

Anne-Mari O. Bergene

Kontor Jern

Ole J. H. Bårnes

Ole J. H. Bårnes

Sjåfør Lastebil