Jernavdelingen  – Kjøp av jern og metall

Vi kjøper jern og metall

Jernavdelingen

Jern og Metallomsetning AS tar i mot og sørger for miljøvennlig gjenvinning av alt av jern og metaller.
skrapmetaller

Vi kjøper jern og metall

Vår Jern- og Metallavdeling i Larvik

Vi kjøper jern og metaller fra industri og private kunder etter regulerte markedspriser. Ved mottak veies og klassifiseres varen etter størrelse, innhold og utseende. Bearbeiding og sortering foretas både manuelt og maskinelt. Både jern og metall har den fordel at det kan smeltes om gang på gang uten å miste sin opprinnelige egenskap

Jern og Metallomsetning er eid 50/50 mellom Metallco og Stena Metall. Tre ansatte jobber med innhenting og mottak av jern og metaller, for videre gjenvinning.

metallkran på bilopphuggeri

Returmetall og gjenvinning i Larvik

Alle metaller kan gjenvinnes. Metaller har den egenskap at de kan omsmeltes og er derfor av stor verdi for hele gjenvinningsindustrien. Returmetaller brukes i en rekke industrielle sammenhenger både som primærråstoff til store produksjonsmengder (eksempelvis armeringsjern og støpejernsovner) eller som tilsatsstoffer i produkter som for eksempel forkjellige jernvarer, legeringer, kjemiske produkter o.s.v. Har du noe metall eller jern som skal gjenvinnes så står vi klare med åpne armer!

Våre mål og verdier

  • Bedriften er sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004, og er medlem av NR – Norsk Returmetall Forening.
  • Vårt mål som jerngrossist er å arbeide for et høyt kompetansenivå og ansvarsbevissthet hos våre ansatte.
  • Vi vil at du skal være fornøyd!