biloppsamlingsplasser

Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge for at virksomheten ikke forurenser. Sanering, opphugging og lagring av kjøretøy medfører forurensningsfare. Miljøfarlige stoffer finnes både i væsker og komponenter som må tas ut og håndteres forsvarlig. Fylkesmannen er myndighet og fører kontroll med biloppsamlingsplasser, skrap-handlere og returmetallselskaper.

Les full PDF her.

Publisert 10. april, 2014

Del med andre!