biler stablet på bilopphuggeri

Bedriften ble sertifisert til NS-EN ISO 14001 i august 2004

Denne standarden spesifiserer krav til et miljøstyringssystem for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg, og informasjon om vesentlige miljøaspekter. Den gjelder for de miljøaspekter som en organisasjon fastslår at den kan styre, og som den har en innvirkning på. Standarden som sådan spesifiserer ikke bestemte kriterier for miljøprestasjon.

Denne standarden kan brukes av enhver organisasjon som ønsker å

ETC…

Publisert 10. februar, 2014

Del med andre!