Vraking av bil i Larvik

Over 90% av biler vrakes

Vrakpant i Larvik

Det var vanlig før at biler som ikke lenger var i bruk og heller aldri kom til å bli benyttet mer, ble hensatt i naturen og bak låver. For å få en slutt på dette og stimulere til en mer miljøriktig adferd ble vrakpanten innført. Det har gitt gode resultat og et system som er ganske unikt i Europa. Innsamlingsgraden har i de siste årene vært over 90 prosent.
bil som skal vrakes

Info

Skroting av bil

01.
Pris på vrakpant er til gjeldene satser.

02.

Vrakpanten blir utbetalt fra Skatteetaten.

03.

Når bilen leveres må det fremvises legitimasjon. Vi trenger også et vognkort eller utskrift fra biltilsynet med info om bilen.

04.

Den som skal ha vrakpanten behøver ikke være eier av bilen. Vi trenger fødsels nr., person nr. og kontonummer for den som skal ha panten.

05.

Det skal ikke ligge søppel i bilen.

06.

Skiltene kan stå på bil, vi destruerer dem hos oss.

OK.

Gratulerer, du har vraket bilen din!

Skatteetaten utbetaler vrakpant innen 14 dager etter at de har mottatt dokumentasjon fra vrakplassen. Vrakpanten er 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter og 500 kroner for moped og motorsykkel.