toll

Hvis du vraker kjøretøyet innen spesielle frister, kan du slippe eller få redusert årsavgift.

Vrakpant

Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass, får du utbetalt vrakpant etter gjeldende sats. Husk å få med vrakmelding som dokumentasjon på at kjøretøyet er vraket.

Tollvesenet utbetaler vrakpant hver 14. dag.

Vrakpanten er 3 000 kroner i 2014.

Se oversikt over godkjente vrakplasser

Kondemnering er ikke det samme som vraking og gir ingen reduksjon i årsavgiften. Å kondemnere et kjøretøy er å erklære det for ubrukelig. Kondemnering av kjøretøy er et forhold mellom forsikringsselskap og kunde (for eksempel i forbindelse med ulykker og skader).

Vraking og årsavgiften – viktige datoer

20. mars: Hvis du vraker kjøretøyet senest 20. mars 2014, skal du ikke betale årsavgift for 2014. Får du faktura for årsavgift for 2014, skal du ikke betale denne. Hvis du allerede har betalt, vil du få refundert avgiften.

30. juni: Hvis kjøretøyet blir vraket i perioden fra 21. mars til og med 30. juni, blir halve avgiften refundert. Beløpet blir refundert til den som eide kjøretøyet på vrakingstidspunktet.

1. juli: Hvis du vraker kjøretøyet etter 30. juni, får du ingen refusjon av årsavgiften.

Du trenger ikke avregistrere kjøretøyet før du vraker det.

ETC.

Publisert 10. mars, 2014

Del med andre!