Vraking av bil i Larvik 2022

Vi utbetaler 3000 kroner til deg og vraker bilen din!

Over 90% av biler vrakes

Vrakpant i Larvik

Det var vanlig før at biler som ikke lenger var i bruk og heller aldri kom til å bli benyttet mer, ble hensatt i naturen og bak låver. For å få en slutt på dette og stimulere til en mer miljøriktig adferd ble vrakpanten innført. Det har gitt gode resultat og et system som er ganske unikt i Europa. Innsamlingsgraden har i de siste årene vært over 90 prosent.

Kontakt oss for vraking av bil

Vrakpant på bil som skal vrakes

Info

Skroting av bil

01.
Pris på vrakpant er til gjeldene satser.

02.

Panten blir utbetalt fra Skatteetaten.

03.

Når bilen leveres må det fremvises legitimasjon. Vi trenger også et vognkort eller utskrift fra biltilsynet med info om bilen.

04.

Den som skal ha panten behøver ikke være eier av bilen. Vi trenger fødsels nr., person nr. og kontonummer for den som skal ha panten.

05.

Det skal ikke ligge søppel i bilen.

06.

Skiltene kan stå på bil, vi destruerer dem hos oss.

OK.

Gratulerer, du har vraket bilen din!

Vrakpant utbetales av Skatteetaten

Skatteetaten utbetaler vanligvis vrakpanten 4–5 virkedager etter at kjøretøyet er registrert vraket hos oss. panten er 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter og 500 kroner for moped og motorsykkel.

Det kan kun utbetales for kjøretøy som er registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977

Utvidelse i 2018

Vrakpantordningen ble i 2018 utvidet til å gjelde:

  • Campingvogn
  • Moped, lett og tung motorsykkel
  • Lastebil, tankbil og trekkbil

Du kan se alle satsene for vrakpant her

Vraking av bil på Øya i Larvik

Du finner oss og våre hyggelige ansatte på Øya i Larvik. Adresse: Øya 27, 3262 Larvik

Kontakt oss

Kar for hvor Jern og Metallomsetning er på Øya i Larvik